„Les cartes et les territoires“ („Mapy i terytoria“)

„Les cartes et les territoires“ („Mapy i terytoria“)
Wystawa Renaty Jaworskiej Mapy i terytoria w Galerii 58 w Radomiu

„Les cartes et les territoires“ („Mapy i terytoria“)

Renata Jaworska, Mapy i terytorium
Renata Jaworska, Galeria 58 Foto©Adam Kowalski

Renata Jaworska pochodzi ze Zwolenia, ale obecnie mieszka i pracuje w Düsseldorfie i w Salem, w XII-wiecznym kompleksie pocysterskim. Codzienny dźwięk klasztornego dzwonu nakłada się, na rutynowe, egzystencjalne czynności. Jednocześnie przypomina dźwięk dzwonu Kościoła Garnizonowego w Radomiu ufundowanego przez jej pradziadka, Jana Skrzypczaka. Łączy tak dwa różne i odległe od siebie miejsca i tak samo określa, ale inne terytoria słyszanego dźwięku dzwono – fonosfery. Nakłania do refleksji nad rodzinną historią, lokalną tradycją, siłą wiary przodków, ale również generuje pytania. Jak reagują na ten dźwięk artyści i wyznawcy innych religii? Czy im on nie przeszkadza? Artystka skupia się nie tylko na swoich emocjach, ale również na problemach wspólnotowych – potrzebie tolerancji, empatii, różnorodności światopoglądowej, bo to buduje wielowymiarowy osad kulturowy, bogactwo cywilizacyjne. Renata Jaworska  uwrażliwia nas, byśmy byli świadomymi uczestnikami lub obserwatorami podobnych, codziennych wydarzeń i procesów budujących wspólnotę lokalną, narodową i ponadnarodową – ludzką.“ Elżbieta Staniszewska

Renata Jaworska
Renata Jaworska, Galeria 58 Radom 2017 Foto©Adam Kowalski

 

Renata Jaworska, Wystawa, Exhibition
Renata Jaworska, Wystawa, Exhibition

Wyborcza

Radio Radom

 

Renata Jaworska, educated at the Art Academy of Düsseldorf, has exhibited extensively throughout Poland, Germany and London since 2004 and focuses on collaborative performance and painting. Most recently she has collaborated with twenty American and fourteen German artists in Lake Constance, Germany for the project Salem2Salem, a pilot scheme of Bodensee Kulturraum that encourages interdisciplinary art production and takes its inspiration from the Bauhaus movement. Her "119-minute circle" project also called "a dancing congress" was held on 14th of march 2010 at Whitechapel Gallery in London. She invited representatives of sixteen different nations who gathered at the "The Nature of the Beast" – international, round table to form a live human exhibition. The piece was instigated in front of an installation by Goshka Macuga that explored Pablo Picasso’s Guernica exhibition at the Whitechapel Gallery in 1939, thus framing it with a reader-centric production of material exploring connections between art, propaganda and war. Each participant recited their national anthem individually followed by all reciting them again simultaneously creating a cacophony of dissonance, miscommunication and aural power struggles. The conference aimed to emphasize the rules of cultural identity whilst highlighting the sense of duty, individualism, thought process and behavior of each individual. Through this project Renata commented contemporary times, particularly the lack of communication among people and the feeling of loss experienced by many. Recording of the “119-minute circle” project as well as a documentation and research material would be a part of an exhibition Young Polish Art_ Metal at Metal Chalkwell Hall in Southend on Sea between 8th-12th of September. Born 1979, Poland. Lives in Germany and Poland